Wet- en regelgeving

Ondernemen in het onderwijs

De afgelopen tijd ben ik grondig uit gaan zoeken of het mogelijk is om als zelfstandig werkend leerkracht in het (primair)onderwijs werkzaam te zijn. Alleen al in Amsterdam zijn er meer dan 100 scholen die gebruik hebben gemaakt van zelfstandige krachten. Hoe zit het precies met de wet- en regelgeving?

Wet DBA

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben graag zekerheid over de arbeidsrelatie die met elkaar aangegaan wordt. Tot 1 mei 2016 kon met de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bewezen worden dat er geen sprake was van loondienst of schijnzelfstandigheid. Hiermee bedoelt de belastingdienst dat eenmanszaken voor één opdrachtgever werken en feitelijk niets anders doen dan medewerkers die in loondienst zijn. Sinds 1 mei 2016 is de VAR vervangen door de wet Deregulering Arbeidsrelatie (DBA) en modelovereenkomsten. De opdrachtgever en opdrachtnemer leggen in een modelovereenkomst vast dat er geen sprake is van loondienst. In de wet staat dat iemand in loondienst is wanneer op alle drie de onderstaande vragen bevestigend geantwoord moet worden:

1-Is er een verplichting tot persoonlijke arbeid?
2-Is er een gezagsverhouding?
3-Krijgt de zzp-er loon?

Wanneer u mij inschakelt, dan stel ik naar eigen inzicht een plan op waarin ik aangeef hoe ik het aan ga pakken en op welk moment ik het werk uitvoer. Uiteraard in goede samenspraak met de opdrachtgever. Binnen mijn aanpak en uitvoering is geen sprake van een gezagsverhouding. Ik organiseer mijn werk op een vrije manier en verschilt van een invalleerkracht die in loondienst is. Is er een probleem ontstaan op het gebied van het pedagogische klimaat en moet een klas op orde gekregen worden? Dan kan ik hier specifiek voor ingezet worden.

De afspraken worden vastgelegd in een modelovereenkomst, deze modelovereenkomst verwerk ik in de opdrachtovereenkomst. Ik gebruik de aangepaste modelovereenkomst van flexleerkracht.nl.

NB De handhaving op de wet DBA is opgeschort tot 2020.